Hiện có rất nhiều trang giả mạo 789.club để lừa đảo.
789.club là địa chỉ chính hãng duy nhất.